Обадете ни се
0888347774

1, Механична филтрация

Механичното филтриране на водата е първият етап от пречистването й. То премахва твърдите частици, които често се виждат с просто око. Механичната филтрация предпазва водопроводните тръби, кранове, помпи и други домакински уреди от повреди.  

Филтърната среда обикновено е полипропиленова (PP) вложка, която улавя пясък, мръсотия, утайки, утайки, тиня или ръжда по време на потока на вода, по същество всички твърди частици, които са по-големи от размера на отворите във филтърната вложка.

...

Механичните филтри са маркирани с цифрови данни, т.нар пропускливост (изразена в микрометри), която показва минималния размер на уловените от филтъра примеси.Колкото по-малък е броят, толкова по-голям е филтриращият капацитет на филтъра. По-фините филтри обаче намаляват водния поток повече и могат да се запушат.

За Quell филтърни единици можете да изберете РР седиментен филтър 5µm като опция при първия етап на многостепенна филтрация. Препоръчваме да го използвате за филтриране на вода, различна от битовата (например кладенчова вода), ако се предполага, че механичното замърсяване е по-силно.

 

Сравнение на продукти